Muž zachránil novorozené mládě, které se změnilo v krásné zvíře. Foto

Takový chlupatý chomáček našel u vchodu do svého domu jeden dobromyslný muž, který pochopil, že bez jeho pomoci tento malý tvor zahyne. Zvířátko bylo maličké a mohlo jenom pít mléko z kapátka. Identifikovat záhadné zvíře se podařilo teprve, když povyrostlo.

Neznámé mládě se změnilo v krásného barguzinského sobola.

Laki (takto se sobol jmenuje) má poškozenou zadní tlapku, kvůli čemuž se na procházkách rychle unaví, ty mu ale stejně dělají radost.

Laki žije v domě svého pána, jehož má velmi rád.


Není zde článek celý?