Odborník na komunikaci Martin Cibulka: Nový Drahoš a starý Miloš?

Deník FORUM 24 požádal o zhodnocení debaty na veřejnoprávní televizi odborníka na nonverbální komunikaci, Martina Cibulku.

Čtvrteční debata na České televizi, kterou moderovala paní Witowská nám představila profesora Drahoše ve výrazně jiné kondici než úterní TV Prima. Bylo vidět, že Drahošův tým se z úterního, velmi nezvládnutého vystoupení, poučil. Profesor Drahoš absolvoval celou debatu v relativně uvolněné pozici. Zmizely kradmé pohledy na hodinky, zmizela takřka katatonická pozice těla, která byla jeho charakteristickým rysem úterní debaty.

Projevy stresu v řeči těla profesora Drahoše byly viditelné především ve chvílích, kdy musel formulovat delší odpovědi a bylo třeba většího vědomého soustředění. Celkově musím ocenit práci, kterou na přípravě debaty pan profesor a jeho tým odvedli. Samozřejmě se dá předpokládat, že k celému zvládnutí debaty přispěl i formát, jaký Česká televize nasadila. Vznešené prostředí, komorní nasvícení a absence veřejnosti, to vše umožnilo nezkušenému Drahošovi více se soustředit na výkon.

Celkově může sloužit vystoupení profesora Drahoše jako ukázka relativně dobrého zvládnutí vlastní řeči těla během připraveného vystoupení. President Zeman byl, vzhledem k věku a diskutovanému zdravotnímu stavu, v dobré kondici, byť na něm byla viditelná stopa předchozích dní, kdy musel absolvovat náročný program debat a oficiálních příležitostí. V úterní debatě, která díky divákům v hledišti, chvílemi připomínala venkovní arénu, se prezident cítil jistější než jeho oponent.

Za jeho odolností vůči podobným vlivům můžeme hledat nejen letitou praxi, ale především zocelení, kterého se mu dostalo během akcí „červené karty“, a další protesty, kterým musel v předchozích pěti letech často čelit. Jeho řeč těla hodnotím podobně, jako během jeho úterního vystoupení. Byl relativně uvolněný, byť bylo znatelné, že mu chybí jeho publikum, ke kterému se jindy tak rád obrací.

Z některých gest bylo znát, že svým protějškem pravděpodobně pohrdá, resp. jej nevnímá jako opravdového soupeře. Během některým reakcí byly vidět i negativní reakce, které v něm jeho oponent svými slovy vyvolával.

Revue Forum Banner

Není zde článek celý?