Představujeme podporovatele Miloše Zemana: Pavel Petkov

Pavel Petkov, sympatizant Miloše Zemana, je předním českým antisemitou a členem tzv. Českomoravského slovanského svazu, vlivové agentury Kremlu, řízené Putinovým think-tankem Izborský klub, jehož členy jsou mimo jiné významní antisemité Oleg Rozanov a biskup Tichon. Izborský klub pořádá různé (vše)slovanské akce a sjezdy, naposledy tzv. 12. všeslovanský sjezd,, kde bylo možné si vyslechnout například přednášku o zednářském nebezpečí.

Kromě toho je Pavel Petkov členem tzv. Výboru národní kultury, filiálky Komunistické strany Čech a Moravy (sídlí s ní na stejné adrese v ulici Politických vězňů). Hospodářem tohoto spolku je další přední antisemita Jan Korál (zřizovatel webu NWOO a společně s Petrem Žantovským, Stanislavem Novotným a Ondřejem Geršlem zakladatel tzv. Asociace nezávislých médií). Spolu s Korálem a místopředsedou Českého svazu bojovníků za svobodu Janouchem pořádá Petkov přednáškové turné, na kterém zájemce seznamuje se závěry 12. všeslovanského sjezdu.

Pavel Petkov je jedním ze správců facebookové stránky „Pan president Zeman za nás, my za pana prezidenta Zemana“ a provozuje facebookovou stránku „V Khazarském žaláři národů během genocidy vzpomínáme na Zlého Bolševíííka!“, ze které uvádíme několik screenshotů.

Není zde článek celý?