Průzkum: Jen Polsku nevadí americké sankce vůči evropským společnostem

V USA přijali návrh zákona, podle kterého mohou Američané ukládat sankce na evropské společnosti, které se účastní plynových projektů s Ruskem. V této souvislosti agentura Ifop od 20. do 27. září 2017 provedla výzkum, kterého se zúčastnilo 3 228 respondentů z Francie, Německa, Velké Británie a Polska.

Průzkum ukázal, že více než polovina Francouzů (65 %) a Němců (61 %) si myslí, že sankce proti evropským partnerům jsou nepřijatelným nástrojem. Proti tomu jen 37 % Poláků vystupuje proti sankcím vůči evropským společnostem. Z výzkumu taktéž vyplývá, že starší generace evropských občanů zastává stejný názor, jsou proti sankcím. Pouze v Polsku převládá názor, že sankce mají své místo, i kdyby poškodily evropské společnosti.

Průzkum: Jen Polsku nevadí americké sankce vůči evropským společnostem
Průzkum: Jen Polsku nevadí americké sankce vůči evropským společnostem

Není zde článek celý?