Rekordní počet v loňském roce zapálených automobilů v Nizozemsku: více než 10 denně!

Svaz pojišťoven v Nizozemsku je znepokojen rostoucím počtem požárů automobilů v zemi.                         

Podle jejich statistik nebyl tento počet nikdy tak vysoký. S počtem 2 808 požárů vozidel v prvních devíti měsících roku 2017 je loňský rok již rekordním rokem, který zaznamenal o 90 požárů vozidel více než v roce 2016 a o 398 více než v roce 2015.

S 2 808 incidenty za prvních devět měsíců bylo v loňském roce spáleno 312 vozidel za měsíc: to je více než 10 za den!

Podle mluvčího Unie je většina automobilových požárů zapálena úmyslně. Škoda na jednom automobilu je v průměru 10 000 eur, což činí desítky miliónů eur ročně.

Není zde článek celý?