Roboti nahradí každého pátého pracovníka ve Velké Británii k roku 2030

Ve Velké Británii k roku 2030 bude každé páté pracovní místo (21 %) obsazeno roboty. Nejvíce se tyto změny na pracovním trhu dotknou obyvatel severu Anglie, to vyplývá z informací výzkumného institutu Centre for Cities.

Automatizace hlavně ohrožuje ty, kteří pracují s klienty a zákazníky, a také skladníky a pracovníky obchodů.

Ve výzkumu se přitom zmiňuje, že v důsledku robotizace a automatizace pracovních procesů vzniknou zcela nové profese, které si lidé zatím neumí představit, přičemž nejméně 10 % profesí, které již existují, se stanou ještě více poptávané, informuje BFM.RU.

Podle názoru autorů zprávy musí vláda konkrétním způsobem reformovat systém vzdělání, aby lidé měli nezbytné návyky a schopnosti měnit se podle potřeb trhu. A pro rekvalifikaci dospělých lidí bude nezbytné sestavit odpovídající programy, aby se vyhnuli situaci, kdy budou na pracovním trhu nekonkurenceschopní.


Není zde článek celý?