Starověký svitek z Mrtvého moře prozradil rituály židovské sekty

Odborníkům pro biblické výzkumy z univerzity v Haifě se podařilo dešifrovat jeden z Kumránských svitků. Bylo to oznámeno na univerzitním webu.

Podle slov historiků dešifrovaný text obsahuje 364denní kalendář židovské sekty esejců. Popisují se v něm mj. dva svátky, o nichž se Bible nezmiňuje. Jde o svátky Nového vína a Nového oleje, které se slavily jako pokračování svátku první úrody pšenice.

„Podle tohoto kalendáře nastává svátek Nového obilí 50 dní po první sobotě po Pesachu; svátek Nového vína za dalších 50 dní; a po ještě jedné 50denní přestávce se slaví svátek Nového oleje,“ praví se ve studii.

Kromě toho se ukázalo, že esejci si připomínali střídání ročních dob zvláštním svátkem na konci sezóny. Svitek ukazuje, že pro tyto dny se užívalo slova „tekufa“, které se z hebrejštiny překládá jako „období“

Vědci podotýkají, že svitek napsal jeden ze členů sekty, který znal tajnou šifru, ale zapomněl přitom na několik svátků. V důsledku toho musel jiný písař tyto chyby napravit a přidat chybějící data na okrajích mezi sloupci textu.


Není zde článek celý?