V Evropském parlamentu schválili start sankční procedury EU proti Polsku

Profilový výbor Evropského parlamentu schválil start procedury proti Polsku v rámci článku 7 Dohody o EU, která může vést k tomu, že země přijde o právo svého hlasu v Radě EU, o tom svědčí vysílání ze zasedacího sálu.

Na pondělním zasedání členové výboru pro občanské svobody, justici a vnitřní záležitosti podpořili většinou hlasů rezoluci svého předsedy Clauda Moraese.

Podle rezoluce Evropský parlament „vítá rozhodnutí EK z dne 20. prosince 2017 o startu článku 7 paragrafu 1 Smlouvy o EU“ a „vyzývá Radu podniknout rychlé kroky podle norem, které stojí v článku 7 paragrafu 1 Dohody o EU“.

Evropská komise si myslí, že v Polsku vede reforma soudu ke kontrole politické moci nad soudní mocí.


Není zde článek celý?