Vědci objevili univerzální dorozumívací jazyk pro všechny národy

Američtí věci z Harvardské univerzity zjistili, že univerzálním dorozumívacím prostředkem pro celé lidstvo může být hudba. Výsledky jejich výzkumu byly uveřejněny v časopise Current Biology.

Do svého výzkumu zapojili vědci 750 uživatelů internetu ze 60 zemí světa. Nabídli jim fragmenty z nahodile vybraných skladeb. Do hudebních pásem byly zařazeny skladby velkého množství národů a kultur.

Lidé měli odpovědět na otázku, k jakému žánru (píseň, tanec, ukolébavka) patří ta či ona skladba, a popsat své emoce. I když lidé nevěděli, z které země pochází většina melodií, jejich charakter a žánr dokázali určit dost přesně.


Není zde článek celý?