Vědci zjistili, že oteplení ničí perlorodku říční

Pracovníci řady ruských vědeckých ústavů spolu se svými evropskými kolegy zjistili, že snížení počtu jedinečné mlže – perlorodky říční, které začalo od poloviny 20. století, bylo vyvoláno nejspíše globální změnou podnebí, a za 60 let může tento druh definitivně vyhynout.

Výsledky své práce zveřejnili vědci v prestižním mezinárodním vědeckém časopise Scientific Reports.

Perlorodka říční obývá čisté sladkovodní potoky a řeky v mnoha zemí Severní polokoule. V současné době jsou tyto perlorodky vzácné a jsou ohroženy. Byly svého času objekty lovu pro výrobu perleti a říčních perel, kvůli snížení počtu se však stal jejich lov nerentabilní.

Jak podotkla tisková služba Severní arktické federální univerzity v Archangelsku, vedoucím autorem článku byl biolog z této univerzity Ivan Bolotov. Celkem pracovalo na studii 20 vědců ze šesti evropských zemí: Ruska, Rakouska, Finska, Lotyšska, Norska a Švédska.

Podle slov Bolotova, která uvádí univerzita ve své zprávě, probíhala práce na tomto projektu v letech 2004 až 2017. Bylo prozkoumáno celkem 3,2 tisíce lastur perlorodky říční z 50 řek po celé Evropě. Byly prozkoumány jak staré lastury z muzeí, tak i mlže ze současných populací.


Není zde článek celý?