Voliči Jiřího Drahoše, činím tě zodpovědným!

kandidatiSoučasný svět se nám snaží vnutit, že nejsme zodpovědní za nic, ani za vlastní životy a máme se vždy někomu „odevzdat“. Ať se jedná o lékaře, politiky nebo církevní představitele atd. Hodně lidí volí tuto zkratku cesty do pekla. Již za několik dnů budeme svými hlasy rozhodovat o osudu naší země – ne na 5 let, tedy na dobu trvání prezidentského mandátu, ale možná na mnoho generací dopředu. Tyto volby nejsou rozhodováním mezi dvěma rozdílnými kandidáty, jak si někteří mylně představují, ale zejména mezi dvěma naprosto rozdílnými koncepcemi dalšího vývoje země zvané Česká republika.

Vy, co budete házet volební lístek Jiřímu Drahošovi, zvažte, jaké následky toto vaše rozhodnutí může mít pro vás osobně, pro vaše rodiny, děti, vnoučata, přátele a osud naší vlasti.

Uvědomte si, že Jiří Drahoš – ač se nyní v rámci kampaně snaží stylizovat jinak – představuje maximální vstřícnost vůči politice EU, která se vyznačuje aktivní podporou africké a islámské ilegální migrace do Evropy, direktivním nasouváním migrantů do všech zemí EU (včetně těch, které to dosud odmítají) a zákazy a odebíráním zbraní pro občany, kteří tak ztratí možnost této likvidačně-genocidní invazi se bránit. Pokud tvrdíte, že to není pravda a jako pštrosi strkáte hlavu do písku, nalezněte si třeba na internetu podpis prof. Jiřího Drahošem pod tzv. Výzvou vědců (http://www.vyzvavedcu.cz – čtvrtý řádek, třetí jméno).

Pokud tvrdíte, že žádné problémy s islámskou a africkou migrací naší zemi nikdy nehrozily a nehrozí, jste buď hloupí, nebo zaslepení propagandou. Najděte si na internetu nová pravidla pro imigraci do zemí EU zvané Dublin IV a najděte si, co znamená Evropská sociální charta. Obě tyto normy mají jedno společné –  zbavit naši zemi posledních zbytků suverenity v otázkách národní bezpečnosti, migrace a řízení své sociální politiky. Až naše země bude nucena plnit pravidla Dublin IV, budou nám migranti direktivně přidělováni nově vzniklým úřadem přímo z Bruselu, a to podle nastaveného klíče. Sociální charta pak zajistí, aby jim musel český daňový poplatník platit stejné sociální dávky (vysoce převyšující většinu důchodů i platů českých občanů), jaké dnes dostávají v Německu, takže již nebudou mít důvod zde nezůstávat. S tuzemskými cenami a sociálními dávkami v úrovni Německa, bude Česká republika zemí zaslíbenou – ale ne pro nás, původní obyvatele.

A nyní se dostáváme k tobě, voliči Jiřího Drahoše:

Činím tě zodpovědným za to, co se stane po zvolení Jiřího Drahoše prezidentem ČR!

Až budou v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a dalších městech vznikat no-go zóny, které jsou dnes ve všech hlavních a ve většině velkých měst Západní Evropy a v našich ulicích budou řádit gangy imigrantů – budeš za to spoluzodpovědný!

Až začne docházet k masovému znásilňování našich žen, dcer a matek, jak je známo třeba ze Švédska nebo z Německa – budeš za to spoluzodpovědný!

Až začnou teroristické útoky, najíždění aut do pokojných občanů, až se budou lidé bát chodit večer po ulicích svých měst – budeš za to spoluzodpovědný!

Až budou policisté, hasiči nebo lékařská první pomoc napadání při výkonu své nelehké služby, a nebudou se smět bránit, jak se to děje třeba ve Francii – budeš za to spoluzodpovědný!

Až začnou novým „spoluobčanům“ vadit tvoje zvyky, tvoje Vánoce a Velikonoce, a budou žádat odstranění křížů a zvonů z kostelů a sváteční výzdoby, protože je to uráží – budeš za to spoluzodpovědný!

Až pomalu, ale jistě se naše země přiblíží vašim velkým vzorům na Západě, a ty budeš umírat, nebo se podrobovat těm, kteří zde nepřišli, aby se pokojně usadili a svou prací přispívali k rozkvětu a budoucnosti naší země, nebudu tě litovat! Budeš mít přeci jen to, co jsi chtěl a pro co jsi hodil svůj hlas.

Nedočkáš se ani mé lítosti a soucitu, ani mé pomoci. Protože to je i tvůj hlas, který to vše způsobil. Takže pořádně zvaž, komu svůj hlas hodíš!

Volič Miloše Zemana – ne z přesvědčení, ale z nutnosti.

Jsou nás miliony a začínáme být dost naštvaní, uvědomte si to!

Aleš Přichystal

loading…

Není zde článek celý?