Členské státy EU sedí na hoře dluhů. Česko a Slovensko na tom však nejsou vůbec špatně

Souhrnný dluh 28 členských států EU dosahuje 12.5 trilionů eur. Přitom tahle částka může být podle předpokladů odborníků dokonce i větší. Potvrzují to statistiky Eurostatu.

Údaje za třetí čtvrtletí loňského roku ukazují, že poměr zadlužení členských zemí EU k hrubému domácímu produktu se meziročně snížil z 82.9 % na 82.5 %. Největší tento ukazatel v eurozóně má Řecko, (177,4 %), Itálie (134,1 %) a Portugalsko (130,8 %).

Až koncem letošního ledna vydal Eurostat tiskovou zprávu, kde jsou uvedeny údaje za rok 2016 týkající se zadlužení evropských vlád.

Je zajímavé, že Slovensko a Česko měly v rámci EU první a druhý nejnižší poměr vládního dluhu k výkonu ekonomiky.

Ve všech státech je největším ručitelem centrální vláda, ačkoliv Dánsko, Finsko a Švédsko mají velmi vysokou úroveň garancí místních (lokálních) vlád.


Není zde článek celý?