Počet nelegálních migrantů překračujících moře do Itálie se za jeden měsíc ZDVOJNÁSOBIL

Hraniční agentura EU (Frontex) tvrdí, že počet nelegálních migrantů, kteří překročili Středomoří do Itálie, se v průběhu měsíce zdvojnásobil.

„Počet migrantů, kteří lednu přijeli do Itálie po trase Středomoří, vzrostl na více než 4 800, což je dvojnásobek oproti předchozímu měsíci, kdy byly pašerácké aktivity ovlivněny bojem v blízkosti odlehlých oblastí a špatným počasím.“ napsala agentura.

„Podle předběžných údajů, Eritrejci byli největší skupinou migrantů zjištěných na této trase, následováno státními příslušníky Pákistánu a Tuniska,“ dodala.

Italské ministerstvo vnitra vzneslo proti tomu námitky s tím, že počet nelegálních migrantů je celkově nižší, ale zdá se, že souhlasí s posledním bodem, kdy ANSA uvedla, že počet Eritrejců byl 1 322, Tunisanů 763, Pákistánců 279 a Nigerijců 252.

Masová migrace vyvolala v posledních letech rychlý a bezprecedentní posun v demografické situaci v Itálii s tím, že zpráva z roku 2017 uvádí, že počet cizinců vzrostl od roku 2002 o 270 procent.

Vypadá to, že místní obyvatelé jsou touto změnou nespokojeni a mladé generaci se zvlášť v nové Itálii nelíbí. Pozoruhodných 64 procent lidí mladších 35 let uvedlo v nedávném průzkumu, že má negativní pohled na imigraci a průzkum veřejného mínění ukazuje, že víra italské veřejnosti v nadnárodní Evropskou unii, které značně podporuje otevřené hranice, se hroutí.

Není zde článek celý?