Pozvánka na debatu: Sionismus versus hnutí bojkotu BDS aneb Je mír dosažitelný? – 13.2.2018

Jackie-WalkerDovolujeme si vás pozvat na debatu „Sionismus versus BDS, aneb je mír dosažitelný?“, která se koná v úterý 13. února v 18:30 v pražském Klubu techniků (Novotného lávka 5, místnost č. 418). Vystoupí na ní zástupci dvou politicky radikálně odlišných proudů: David Bohbot, izraelský rabín, který je aktivním podporovatelem myšlenek sionismu, a Jackie Walkerová, významná britská labouristka, jež je aktivní podporovatelkou práv Palestinců a bojuje za ukončení okupace Palestiny.

Diskutovat budou mimo jiné na téma kampaní BDS (bojkotů, stažení investic a uvalení sankcí vůči Izraeli, dokud nezačne dodržovat mezinárodní právo) – je bojkot legitimním nástrojem nenásilného odporu vůči okupaci? Je kritizování Izraele antisemitismem? Ohrožuje tzv. nová definice antisemitismu svobodu slova?

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/184072422362985/

Jackie Walkerová je židovka a antisionistka, členka Labouristické strany Jeremyho Corbyna a bývalá místopředsedkyně britského hnutí Momentum. Je aktivní podporovatelkou práv Palestinců a kampaní BDS, které vyzývají k ukončení okupace, rovným právům palestinských obyvatel Izraele a uznání práva na návrat palestinských uprchlíků. Jackie hrozilo vyloučení z Labouristické strany na základě manipulativního obvinění z antisemitismu, kdy se zastávala rovných práv pro Palestince v Izraeli. Lze ji vidět například v dokumentárním filmu televize Al Jazeera The Lobby, který mapuje techniky izraelské lobby použité k ovlivňování a manipulování politiků v zahraničí.

Jackie nesouhlasí s tzv. novou definicí antisemitismu, která zahrnuje kritiku Izraele. Podle ní i řady dalších kritiků této nové definice je antisemitismem, pokud máte předsudky vůči židům, protože jsou to židé. Kriminalizace podporovatelů hnutí BDS, jež se snaží o ukončení okupace Palestiny, je však podle ní nepřípustná,“ uvádí Jana Ridvanová z Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě, která akci pořádá.

David-BohbotDavid Bohbot, dle svých slov hrdý sionista, tedy mluvčí ideologie židovského nacionalismu, je bývalým členem speciálních jednotek izraelské armády, aktivním armádním záložníkem, ale také rabínem. V České republice žije téměř dvacet let a má české občanství.

David Bohbot je přesvědčen, že „Jeruzalém je náš, o tom se nemají vést žádné diskuse“, „Palestinci vedou boj nejen s námi, ale s celým světem“ a jako zbraňový expert doporučuje nákup izraelských výrobků, protože „jsou odzkoušeny“.

Sionismus a antitionismus představují dva zcela odlišné přístupy v dějinách židovské emancipace. Zatímco sionismus ji viděl ve znovuobnovení národa a vybudování státu na etnickém principu v Palestině, poukazuje antisionismus kritikou Izraele na jeho od počátku koloniální charakter porušující práva místních obyvatel.

Akci pořádá Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě. Pracovním jazykem angličtina.

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/184072422362985/

Informace na webu ISM ČR: http://ism-czech.org/2018/02/07/tiskova-zprava-v-praze-se-uskutecni-debata-na-tema-sionismus-versus-hnuti-bojkotu-bds-vystoupi-na-ni-vyznamna-britska-labouristka-jackie-walkerova-a-izraelsky-rabin-david-bohbot/

Jackie Walker:

Související:

Izrael perzekvuje lidskoprávní organizace z celého světa a těší se podpoře krajní pravice. Česká média a politici o tom však mlčí.

Začátkem letošního roku byla v Izraeli zveřejněna černá listina lidskoprávních organizací, jejímž členům bude napříště znemožněn vstup nejen do Izraele, ale též na palestinská území, která Izrael už desítky let protiprávně okupuje. Seznam byl vytvořen izraelským ministerstvem pro strategické záležitosti a jeho dodržování bude mít na starosti ministerstvo vnitra. Jde o součást tažení, kterým v poslední době tato „jediná demokracie na Blízkém východě“ vystupuje proti nevládním organizacím monitorujícím více než padesátiletou izraelskou okupaci. Vláda se přitom odvolává na nelegitimnost kampaní BDS (bojkotů, stažení investic a uvalení sankcí), na kterých se dotčené organizace podílí, čímž zároveň přiznává, že tyto nenásilné kampaně, snažící se donutit Izrael k dodržování mezinárodního práva, jsou účinné. A to i přes snahu kriminalizovat jejich aktéry.
(…) Neschopnost přijmout kritiku a neochota ukončit okupaci a zrovnoprávnit Palestince vede Izrael a jeho spojence k poměrně lacinému triku. Označují totiž aktivity těchto lidskoprávních a humanitárních organizací jako projev „nového“, „levicového“ či „intelektuálního antisemitismu“. U nás se s podobným osočováním můžeme setkat třeba u ředitele Židovského muzea Leo Pavláta, kardinála Duky a v poslední době si tuto logiku osvojila i česká komisařka v EU Věra Jourová. Poměrně nebezpečné pro svobodu projevu a konečně i boj proti antisemitismu jsou v tomto směru pracovní definice antisemitismu podle Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC) či Mezinárodní aliance pro připomínku holocaustu (IHRA), které s pojmem antisemitismus umně žonglují a přenáší jej z nesporné definice jako nenávisti k Židům až k samotné legitimní kritice Izraele coby „židovského společenství“. Toto účelové rozšíření pojmu má být implementováno do legislativ evropských států, což by v důsledku mohlo vést k trestním postihům lidskoprávních aktivistů vystupujících za práva Palestinců a dodržování mezinárodního práva. Vyprázdnění pojmunemůže být větší, když si uvědomíme, že navrhované definice antisemitismu by se dotkly i nemalého počtu samotných Židů, a dokonce i Židů přeživších holocaust, kteří se na aktivitách proti izraelské okupaci podílejí.

Solidárně

Pavlína Musilová

ISM ČR

Šiřte prosím informace dále, děkujeme.

Přidejte se k nám, zašlete nám své podněty, sledujte náš web, facebook, twitter:

ISM ČR: web | facebook | twitter | youtube

ISM Palestine: web | facebook | twitter | youtube

Není zde článek celý?