Proč musíme přivítat, že NOVA obhájila reportáž o nevhodném oblékání do kostela

Ústavní soud dal ale přednost ústavnímu právu na svobodu projevu a zrušil jak rozhodnutí o pokutě, tak i verdikty správních soudů, které sankci potvrdily.

Podle Ústavního soudu svoboda projevu chrání nejen závažná myšlenková sdělení, ale i moderní a zábavnější formy žurnalistiky.

V éře utahujících se šroubů a pokusů zavřít kritickým lidem ústa je každé soudní rozhodnutí, které chrání svobodu, velmi potřebné. Rozsudek, který dnes chrání vysílání dětinských nesmyslů na TV NOVA, může zítra přispět k obraně před mocenskou arogancí. Nedávný příklad cenzorských manýrů generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala je v této souvislosti velkým mementem.

Vedle tohoto „A“ je ale také ještě třeba říci „B“: Inkriminovaná reportáž TV NOVA, která pranýřovala katolickou církev, že ženám a dívkám zakazuje chodit do kostela s odhalenými rameny, byla poměrně dost sprostá a nevkusná. Reportérka se před kamerou stala bojovým mluvčím rozzuřených žen, jimž je upíráno právo na letní oděv. A církev byla vykreslena jako parta ultrakonzervativních šašků, kteří omdlévají při pohledu na ženské paže.

Pravý motiv ke vzniku reportáže byl přitom prostinký: Bylo letní vedro, nic se nedělo a kdosi objevil malinkou brožurku o vhodném oblékání do kostela. A tak se z něčeho, co je okrajové, stalo téma hlavní zpravodajské relace na nejvysílanější televizi.

V reportáži nezaznělo, že kulturní návyky jiných národů jsou ohledně oblékání do kostelů a posvátných prostor mnohem striktnější než u nás. S přísnějšími normami jsou za hranicemi lidé sžití a neprotestují proti nim v televizi, protože je hlavně vůbec nepřekvapí.

Reportáž byla dětinská a byla ukázkovým příkladem mediální výplně v okurkové sezoně. I přesto je ale zcela nepřijatelné, aby se takovou jednou reportáží zcela vážně zabývala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a udělovala pokuty za údajnou nevyváženost.

Samotný pojem nevyváženosti, který se vkrádá do mediálního zákonodárství je skrytou hrozbou vůči každé kritické publicistice. Na takovou „nevyváženost“, jaké jsme byli svědky u reportáže o nevhodném oblékání do kostela, má dotyčná redaktorka i její televizní stanice naprosté právo. Stejně jako my máme právo napsat, že reportáž byla mizerná.

Nyní tu jde o zdánlivou malichernost, ale příště půjde o to, zda se smí vysílat na veřejnoprávním rádiu informace, že předseda vlády pobírá dotace na zemědělkou půdu, kterou nevlastní. Ředitel rozhlasu René Zavoral, který by měl hájit právo svého média na kritickou žurnalistiku, ale místo toho hájí právo předsedy vlády, aby si mohl při své politické, ekonomické a mediální síle dělat, co chce, také považuje reportáž reportéra Janka Kroupy za „nevyváženou“, protože přece nebylo dostatečně zdůrazněno, že pan premiér se dopouští běžného přešlapu, na něž je naše kdysi združstevněné zemědělství zcela navyklé.

A právě proto je třeba rozhodnutí Ústavního soudu a tím i vítězství TV NOVA v tomto konkrétním sporu přivítat. Obrana svobody ve zdánlivě nedůležitých drobnostech se nám může vyplatit, až půjde doslova o všechno.

Není zde článek celý?