Trestní oznámení na Karla Schwarzenberga

schwarzenbergUvidíme, jak se naše spravedlnost postaví k řešení tohoto případu, očekáváme nejvyšší pozornost od Nejvyššího státního zástupce ČR. Můžete okopírovat, podepsat a poslat. Každý kdo cítí povinnost potrestat zločince, který svými činy ublížil nejen českému a slovenskému lidu, ale potažmo celému světu, jako poslíček Iluminátů za zničení planety.

Nejvyšší státní zastupitelství ČR

Jezuitská 4

650 55 Brno

Věc: Trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný činve smyslu § 309 , § 310 odst. 1, 2, § 311 odst. 1,2,3 , § 312 odst. 1,2, § 313 a § 314 odst. 1,2,3 a § 315 odst. 1,2,3 zákona č.40/2009 Sb.

V souladu s výše uvedeným zákonem č.40/2009 ve smyslu § 309, 310, 311, 312, 313 a 315 podávám na Karla Schwarzenberga celým jménem Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas kníže ze Schwarzenbergu, nar.10.prosince 1937 v Praze, poslance parlamentu České republiky, prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

pro důvodné podezření ze spáchání trestných činů podle výše uvedených paragrafů trestního zákona č.40/2009 České republiky.

Odůvodnění:

Jmenovaný se uvedených činů měl dopouštět dlouhodobě již od roku 1993, zvláště pak dne 8. července 2008 podpisem základní česko-americké smlouvy o vybudování vojenského zařízení na území České republiky, kde shledáváme skutkové naplnění podstaty trestného činu v pokusu zneužití pravomoci veřejného činitele, kdy veřejný činitel „nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci“, kdy povinností vyplývající z pravomocí člena vlády ČR je hájení zájmů České republiky a rozhodování v zájmu českého lidu. Jmenovaný se měl aktivně podílet na prosazení tohoto záměru Spojených států amerických- umístění monitorovacího zařízení s raketovou základnou na našem území, a to proti všeobecné vůli lidu ČR. Toto zařízení by se mohlo stát kdykoliv cílem vojenského úderu cizích států proti USA. Mohla by tím být přímo ohrožena bezpečnost s životy obyvatel ČR a v konečném důsledku svrchovanosti státu.

Občan ČR, který je podezřelý z naplnění skutkové podstaty trestného činu vlastizrady je ten, který „ve spojení s cizí mocí nebo cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky, a způsobí-li takovým činem rozsáhlou škodu velkého rozsahu, nebo jiný zvlášť závažný následek.“, § 309 odst. 1 a odst. 2 zákona č.40/2009

Dále jmenovaného podezříváme ze zneužití funkce ministra zahraničních věcí ČR a člena vlády ČR z naplnění trestného činu ve smyslu § 310 odst.1 a odst.2,a)d), neboť nadřazoval zájmy cizích států na úkor bezpečnosti, celistvosti a hospodářsko-politickým zájmům ČR.

Jako poslanec TOP 09 Parlamentu ČR podněcoval ke vzpouře proti legitimně zvolené ukrajinské vládě, svou osobní účastí na Majdanu, podporou teroristických skupin a podněcování ke vzpouře ukrajinských občanů se spolupodílel na současné situaci, kdy jsou již tisíce mrtvých civilistů a tím došlo k bezprostřednímu bezpečnostnímu ohrožení naší země, i dalších zemí světa. Domníváme se proto, že tímto činem byla naplněna skutková podstata trestného činu ve smyslu § 311 odst. 1. , odst. 2. odst. 3 ve smyslu § 312, § 313 a 315 odst.1.,a odst.2.a)b) zákona č.40/2009 Sb.

Za zneužití zastupování státu shledáváme zejména podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu § 315 odst.1.,odst.2. a),b). v tom, že v době, kdy zastával funkci ministra zahraničních věcí České republiky, zúčastnil se utajených schůzek s členy cizích mocností a sám veřejně prohlásil, že se na nich rozhodovalo i o vojenských zásazích, takže šlo o velice závažná rozhodnutí. Domníváme se, že jako občan, který zastával vysokou politickou funkci ministra zahraničních věcí bez souhlasu občanů a zastupitelů parlamentu ČR vyhlásil nezávislost Kosova. Dále používal ke svým soukromým účastem na Trilaterální komisi /soukromá organizace/ státní prostředky k tomu, aby se spolupodílel na rozhodnutí války v Jugoslávii

viz:

Zločiny „Humanitárního bombardování“ na kterém měl K. S. lví podíl a podpora zločineckého drogového kartelu ovládající dnešní Kosovo, které K. S. uznal jakožto Ministr Zahraničí bez jakéhokoliv mandátu, zapojení K.S. do válečných zločinů a zločinů proti lidskosti (používání zakázaných kazetových bomb atd.)

https://www.youtube.com/watch?v=byz4iisZoyo

celý, původně na ČT zakázaný dokument zde: https://www.youtube.com/watch?v=f-tgn9ZljTM

Konkrétní výroky jmenovaného, týkající se výše uvedeného, jsou obsahem přiloženého textu se seznamem odkazů na články a videodokumenty.

Žádáme o předběžné opatření okamžitě odvolat výše jmenovaného ze všech politických funkcí České republiky a vydat parlamentem ČR k trestnímu stíhání.

Podpis, adresa

Důkazy:

1)  Účast na Majdanu, podpora teroristických skupin, podněcování ke vzpouře Podpora hnutí směřujících k potlačení práv a svobod a to i v zahraničí

http://hassan.blog.idnes.cz/c/402074/Muj-vylet-na-Ukrajinu-s-cestovkou-Pravy-sektor.html

http://zpravy.idnes.cz/do-kyjevaprijel-schwarzenberg-i-kocab-dxd-/zahranicni.aspx?c=A131215_074726_zahranicni_cen

https://www.facebook.com/karel.schwarzenberg

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Putin-je-psychopat-a-Sobotka-se-chova-jako-debil-Umelci-a-fanousci-knizete-v-akci-336785

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/254778-schwarzenberg-v-kyjeve-sklanime-se-pred-vasi-odvahou/

2)    Jugoslávie – rozhodnutí v Trilaterální komisi, uznání Kosova bez souhlasu parlamentu http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Schwarzenberg-prokecl-kdo-rozhodl-o-bombardovani-Jugoslavie-Petr-Hajek-k-tomu-doplnil-vice-319906

3)    Jel na Trilaterální komisi (soukromá organizace) za státní peníze z peněz ministerstva zahraničí -zpronevěra, zároveň jednání jakožto ministr – křivá přísaha při převzetí funkce ministra, poslance a člena vlády a přitom jednal – střet zájmů http://www.mzv.cz/file/72910/Zprava2007_cesky_verze_k_22_8_2008.pdf

http://www.mzv.cz/file/72908/BilateralniVztahy.pdf

https://www.mzv.cz/file/72932/VztahyCRseZememiStredniEvropy.pdf

4)    Účast na Bilderbergu 2008, střet zájmů, vlastizradné jednání http://zpravy.idnes.cz/schwarzenberg-se-v-usa-zucastnil-utajeneho-setkani-globalnich-elit-1po-/domaci.aspx?c=A080609_000125_domaci_adb

5)    Sabotáž a vlastizrada ve věci radaru v Brdech, podepsal smlouvu s USA bez souhlasu parlamentu – bylo již zamítnuto TO od Martin Kadrman http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/kadrman-vs-schwarzenberg20080724.html

6)    Korupce při restitucích podvodné restituce jeho vlastního majetku, krom toho jeho otec spolupracoval s nacisty – nemá právo na restituce – navíc veřejně to přiznal (zdroj:článek „hříchy Karla Schwarzenberga“) – nemá nárok, majetek byl znárodněn před 28.únorem 1948 (den znárodnění) takže se na majetky Schwarzenbergů restituce nevztahují. http://www.prvnizpravy.cz/sloupky.php?id=6acab86e-cfce-11e0-8ec4-00259038e91e

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/karel-trochu-jinak-9-jeho-tajemne-restituce/

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/politicka-pavlac/schwarzenberg-uplatek-ne-penize-ale-protisluzba_164830.html#.VCrufMjR6l0

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/134192/schwarzenberg-prisel-k-majetku-i-kvuli-uplatku.html

http://www.nwoo.org/2013/01/18/karel-schwarzenberg-je-nebezpecim-pro-ceskou-republiku-nejen-diky-jeho-soucasnym-politickym-zlocinum-ale-i-kvuli-vztahum-s-nacisty/

8)    Církevní restituce – dále údajný úplatek 5 miliard Kč – žádost o prošetření http://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/5636-kalousek-mel-na-uplatky-kolem-cirkevnich-restituci-pet-miliard-a-kvuli-tomu-vznikla-topka-aktivistka-lenka-prochazkova-recnila-v-plzni.htm

9)    Korupce na ministerstvu zahraničních věcí 2013 – odloženo – řešeno přes Janečkův protikorupní fond http://www.nwoo.org/2013/01/22/video-jakub-klouzal-korupce-na-ministerstvu-zahranici-behem-rizeni-karla-schwarzenberga/

http://www.nfpk.cz/oznamovatele/3298http://www.lidovky.cz/jakub-klouzal-0do-/zpravy-domov.aspx?klic=172019

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/vlada/Trestni-oznameni-na-Schwarzenberga-Byvaly-zamestnanec-uvadi-detaily-275458

http://www.blisty.cz/art/67088.html

10)  Podpora válečných zločinů Izraele – viz operace lité olovo, bombardování Gazy http://www.nwoo.org/2012/12/06/trestni-oznameni-na-b-netanyhua-pro-valecne-zlociny-a-k-schwarzenberga-p-necase-a-ligu-proti-antisemitismu-za-podporu-hnuti-potlacujici-lidska-prava/

http://www.nwoo.org/2013/01/15/karel-schwarzenberg-je-soucast-planu-na-globalni-totalitni-system/

11)  Schvalování válečných zločinů Ukrajinské vlády http://www.nwoo.org/2014/06/12/karel-schwarzenberg-usvedcen-z-podpory-zlocinu/

http://zpravy.idnes.cz/schwarzenberg-a-zaoralek-referendum-ukrajina-fay-/domaci.aspx?c=A140511_143107_domaci_hv

12)  Zavlékání státu do války http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Schwarzenberg-Nejsem-mrtvola-jsem-nazivu-a-hybu-se-Valku-proti-Putinovi-nesmime-vest-na-pul-plynu-To-je-na-facku-jak-postupuje-Evropa-334721

http://domaci.ihned.cz/politika/c1-62785710-exministr-zahranici-schwarzenberg-putin-je-agresor-rusko-vyhlasilo-valku-cele-eu

http://domaci.eurozpravy.cz/politika/102423-doufam-ze-se-putin-za-chebem-zastavi-syckuje-schwarzenberg/

http://www.nwoo.org/2013/01/21/schwarzenberg-jako-spatna-volba/

http://www.svetkolemnas.info/novinky/domaci/1118-nastvany-obcan-podal-trestni-oznameni-na-karla-schwarzenberga-za-valecne-zlociny

a další

Není zde článek celý?