Byl objeven efektivní způsob hubnutí a prodloužení života

Používání potravin s nízkým obsahem tuku a malým obsahem kalorií je překážkou stárnutí centrální nervové soustavy. K takovému závěru došli vědci z univerzity v Groningenu v Nizozemsku, kteří také dokázali, že fyzická cvičení jsou méně efektivní pro hubnutí než dieta. Vědecký článek je uveřejněn v časopisu Frontiers in Molecular Neuroscience.

Výzkumy s používáním takových modelových organismů jako jsou hlodavci ukázaly, že stárnutí a obezita jsou doprovázeny chronickými zánětlivými procesy ve specifických oblastech mozku, včetně hypothalamu, kalózního tělesa a fornixu, tvořeného bílou hmotou. Hlavní roli v tom hrají mikroglie (malé buňky vyskytující se v nervové tkáni, které se účastní imunitních dějů v nervové soustavě).

Během experimentu byly používány myši ve věku od 6 měsíců do 2 let, které držely dietu s vysokým nebo nízkým obsahem tuku. Přitom starším hlodavcům dávali krmivo s nízkým obsahem kalorií nebo jim zajistili přístup ke kolotoči. Ukázalo se, že nejefektivnějším způsobem snížit aktivitu mikroglie v mozku, která je spojena se stárnutím a obezitou, byla dieta s nízkým obsahem tuku a kalorií.


Není zde článek celý?