Dukův názor na návštěvu u komunistů nebere prý Zeman vážně. Jistě, Duka není Lavrov

Mezi kardinálem Dominikem Dukou a prezidentem Zemanem to poněkud zajiskřilo. Při půl století opožděném pohřbu svého předchůdce kardinála Josefa Berana Duka v katedrále řekl: „Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo.“

Přitom ještě nedávno Zeman psal papeži Františkovi dopis, kde mu vyjadřuje svou podporu. Duka totiž dosáhl věku 75 let, kdy biskupové podávají rezignaci a setrvání v úřadu jim bývá často o nějakou dobu prodlouženo. „Jeho Eminence Dominik kardinál Duka je v České republice mimořádně váženým představitelem katolické církve a je to též do značné míry právě jeho zásluhou, daří-li se nám postupně odstraňovat bariéry po dlouhé roky existující mezi církví a státem v naší zemi,“ napsal Zeman.

Teď se ale na TV Nova Zeman ohradil: „Panu kardinálovi není vůbec nic do toho, jaký má prezident republiky program.“ Trochu to zmírnil větou: „Já respektuji právo každého na jeho názor, ale ne každý názor beru vážně.“

Pokud jde o Zemana, je třeba ho trochu vykázat do patřičných mezí. Každému občanovi je něco do toho, jaký má prezident úřední program, protože prezidenta si platíme. On má sloužit nám a ne my jemu. Přinejmenším morálně se zodpovídá on nám a ne my jemu. Na tom nic nemění to, že je u nás prezident ohledně výkonu funkce prakticky nekontrolovatelný. Spíše by se měl Zeman zamyslet nad jednáním hradního úředníčka Ovčáčka, který je placen z daní občanů a neměl by na potkání urážet kde koho. Na to ale asi nedohlédne, protože Ovčáček je takový nastrčený hafík, který jde ňafat tam, kam už je prezident zřejmě líný svým slábnoucím hlasem dosáhnout.

Vztah kardinála Duky ke státní moci, zvláště když je tak odpudivá, jak to vidíme u Zemana, lze podrobit kritice. Zemanovo počínání volá už spíše po drsném prorockém slovu. Kardinál výhrady vůči svému přístupu nenese úplně lehce. Tentokrát měl ale pravdu. Tím rozhodným slovem ale není Zemanovo oslovení komunistů, aby činili pokání. Tím skutečným slovem je to, že z nich – vzdor jejich slabému volebnímu výsledku – dělá důležitou politickou sílu. To se žádným hereckým výkonem na sjezdu nedá zakrýt.

Jen ještě poznámka. Některé názory Zeman vážně bere, to je pravda. Třeba názory ruského ministra zahraničí Lavrova.

Není zde článek celý?