Evropský komisař je připraven se soudit s několika zeměmi EU kvůli znečištění vzduchu

Evropský komisař pro otázky životního prostředí Karmenu Vella uvedl, že chce podat žalobu proti několika zemím Evropské unie kvůli znečištění vzduchu.

Uvádí to Die Welt s odkazem na Welt am Sonntag.

Uvádí se, že se chystá obrátit se k Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku.

Žalovanou stranou v této věci jsou státy, v nichž bylo naměřeno převýšení evropské normy oxidu dusnatého a pevných částic, které se dostávají do vzduchu společně s výfukovými plyny.

Podle údajů DW je v žalobě uvedeno deset zemí včetně Německa, Francie, Velké Británie, Itálie a Španělska.

Jestliže se Vellovi podaří vyhrát spor, budou hrozit těmto státům pokuty nebo zákaz vjezdu dieselových automobilů do centra města.


Není zde článek celý?