FSB vyhlásila válku ukrajinským pytlákům

Pytláctví rybářů, včetně ukrajinských, v Azovském moři, kvůli kterému hynou delfíni, musí být zastavené, prohlásila tisková služba pohraniční správy FSB RF na Krymu.

Pohraničníci informovali, že ekologové zaregistrovali ve vodách a na pobřeží Černého moře více než 70 případů smrti delfínů kvůli rybářským sítím pytláků. Všechna fakta svědčí o protizákonném lovu v zakázaných místech, anebo v místech migrace delfínů.

„Pohraniční správa varuje, že podnikne veškerá potřebná opatření k zamezení pytlácké činnosti, a žádá dodržování ruských a mezinárodních pravidel rybolovu, včetně ze strany rybářů sousedního státu, kteří loví v pásmu odpovědnosti pobřežní stráže pohraniční služby. Zvláštní pozornost má být věnována dodržování pravidel rybolovu v Azovském moři, vnitřních vodách Ruské federace a Ukrajiny,“ sdělila pohraniční správa.

Přitom poukázala, že statistické údaje o smrti delfínů nejsou zdaleka úplné, poněvadž se registrují pouze případy, o kterých informovali místní obyvatelé.


Není zde článek celý?