Jaltské ekonomické fórum: Morální autorita Evropy upadá

Najít cestu ke sblížení EU a Ruska je složité téma, prohlásil Jevgenij Kožokin, člen Rady pro zahraniční a obrannou politiku Ruska na Jaltském mezinárodním ekonomickém fóru.

„Podíváme se na dlouhodobé trendy, které existují na evropském kontinentu. Rychle se mění etnický a konfesní sestava zemí Evropy, mění se vztah počtu obyvatel k ostatním částem světa. (…) Evropské národy budou brzy v menšině vůči těm, kdo přijíždí,“ řekl Kožokin.

Morální autorita Evropy, podle jeho slov, upadá, jelikož v Evropě existují síly, které považují válku za možnost vedení politiky. Konflikt, který byl vyvolán sjednocením Krymu s Ruskem, „nám překáží v řešení jiných problémů s Evropou“.

„Konflikt mezi Ruskem, EU a Spojenými státy není možné dovolit. Doufám, že krok za krokem se nám podaří tento konflikt vyřešit,“ uzavřel své vystoupení na Jaltském mezinárodním ekonomickém fóru.


Není zde článek celý?