Komunista Skála: studená válka si vynutila chirurgické řezy. Asi Jacka Rozparovače

Tak už víme, kdo může za to, že komunisté popravovali, mučili, lhali a kradli. Podle stalinisty s lidskou tváří s. Josefa Skály je viníkem Západ. Bez něj by se všechno vyvíjelo hezky zvolna a lidsky.

Skála se poeticky rozepsal o jaru a Pražském jaru. (Haló noviny 1. dubna a asi to není apríl.) Píše: „Jaro před padesáti lety vonělo nadějemi. Otázky, které nastolilo, měly hlubší kořeny. KSČ mířila k socialismu ‚československou cestou‘. ‚Socializující demokracií‘ byl i scénář Edvarda Beneše. Začal ho koncipovat od února 1939. Znárodnění dvou třetin ekonomických zdrojů podepsal už v říjnu 1945. Další socializaci, která zbrkle nespěchala, plánovala i KSČ. Osou měly být průlomy moderní velkovýroby. Na poválečném půdorysu chtěla rozvíjet i politický systém. Škrt přes rozpočet přinesla ‚studená válka‘. Rozpoutal ji západní blok. Nás změnila v přední strojírnu i zbrojovku toho východního. A k tomu i v čelní linii hrozícího střetu. Obrana proti sadistické přesilovce si vynutila chirurgické řezy. Ve věcné i vlastnické struktuře ekonomiky. I v politickém mechanismu.“

„Chirurgické řezy“ jsou terminologie jak z Nemocnice na kraji města. To, co komunisté předvedli, byla ale chirurgie ve stylu Jacka Rozparovače. Opravdu nutil Západ režim zavřít piloty, co bojovali za války v Anglii? Popravit Miladu Horákovou, zatknout dokonce i generály Ludvíka Svobodu a Karla Klapálka, kteří spolu bojovali na Dukle? (Svobodu pustili, Klapálek seděl čtyři roky). Bylo nutno popravit Heliodora Píku? Co se stalo Gottwaldovi, že tolik pil a přinejmenším přihlížel, jak Stalin nechává popravit staré komunistické kamarády včetně Rudolfa Slánského? Jaká studená válka vedla k zatýkání údajných kulaků a znárodnění všech hospod a dílniček? A proč na Západě směl občan za studené války svobodně cestovat a na Východě nesměl? Proč byla železná opona vybudována tak, že československý občan nemohl bez rizika smrti ven, místo aby byla hrází proti zlotřilým imperialistům z druhé strany?

Celkem nemá cenu se s. Skály na něco ptát. Jde jen o malé připomenutí toho, o stranu jakých lidí se má opírat vytoužená vláda Andreje Babiše. Komunisté s nejhorším volebním výsledkem v historii jsou na koni a říká se tomu demokracie.

Revue Forum Banner

Není zde článek celý?