Průzkum: Češi mají radši Rusy než Ukrajince

Rusové jsou pro Čechy sympatičtější než Ukrajinci, vyplývá to z pravidelného každoročního šetření CVVM.

Hodnocení probíhalo na školní stupnici s tím, že 1 značila velké sympatie a 5 velké nesympatie.

Rusové dostali 3,15 a ve srovnání s předchozími lety se tato známka zlepšila. Ukrajinci obdrželi 3,29.

Žádné překvapení, ale nejlépe Češi vnímají sami sebe s průměrem 1,69. Po nichž následují Slováci (1,85) a Poláci (2,52).

Nejméně sympatičtí pro Čechy jsou Albánci (3,68), Romové (4,07) a Arabové (4,09).

Míra sympatií či antipatií k uvedeným národnostem je více méně stabilní, o čem svědčí výsledky z předchozích let.

Zjišťování probíhalo od 3. do 15. března a zapojilo se do něj 1 061 respondentů.


Není zde článek celý?