U lidí zjistili dědičnou schopnost plávání pod vodou

Odborníci z Dánska, USA a Nizozemska prozkoumali genomy etnické skupiny Sama-Bajau žijící v Malajsii, Indonésii a na Filipínách. Tento kočovný národ mořeplavců se označuje často za mořské „Romy“. Žijí v plovoucích domech přímo na moři a potravu si obstarávají potápěním.

Představitelé tohoto národa se mohou ponořovat do hloubky až 70 metrů a mají přitom u sebe jen kopí a ochranné brýle.

Pobývat dlouhou dobu pod vodou bez vzduchu dokážou díky zvětšené slezině. Něco podobného se vyskytuje také mezi živočichy. Například tuleni mají neúměrně velkou slezinu. Ultrazvukový výzkum ukázal, že rozměry sleziny jsou u zástupců Sama-Bajau skoro 1,5krát větší než u farmářů ze sousedních vesnic. Vědci také zjistili, že mají zvláštní variantu genu PDE10A, který kontroluje úroveň hormonu štítní žlázy T4. Výzkum na myších ukázal, že tento hormon je spojen s rozměry sleziny.


Není zde článek celý?