V Atlantiku objevili příznaky globální katastrofy

Vědci z University College London zjistili, že Golfský proud slábne a dosáhl minima za posledních 1600 let. Podle názoru vědců to může vést ke vzniku surových zim v západní Evropě, zrychlenému zvyšování hladin moře a zeslábnutí tropických dešťů. Informuje o tom The Guardian.

Základní složkou globálního cirkulačního systému oceánů — Atlantický výměník, který zahrnuje teplé proudy probíhající vrchními částmi oceánu z jihu na sever a také hlubinné chladné vody probíhající v opačném směru. Globální oteplování brání ochlazování vody a tání ledu Antarktidy, což vede k tomu, že se do Severního ledového oceánu dostává velký objem sladké vody, která tím pádem není stejně hustá.

Vědci zanalyzovali usazeniny na mysu Hatteras v americkém státu Severní Karolína, kde se potkává teplý Golfský proud a studený Labradorský proud. Kvůli tomu vzniká zvíření a mělčiny z naneseného písku, které jsou pro lodě nebezpečné. Z velikostí těchto mělčin lze poznat sílu proudu v jednotlivých období.

Ukázalo se, že rychlost Atlantického výměníku dosáhla rekordního minima za více než 1600 let, proud je slabší o 15 %. Zpomalování začalo po skončení doby ledové ve 14. až 19. století. Tato tendence pokračovala kvůli globálnímu oteplování. Vědci také došli k závěru, že Golfský proud bude ještě slabší, protože atmosféra Země se nadále zahřívá kvůli velkému spalování fosilního paliva.


Není zde článek celý?