V OSN oznámili nedostatek prostředků na humanitární pomoc Ukrajině

Humanitární agentury OSN disponují pouhými 3 % částky potřebné pro poskytování humanitární pomoci obyvatelům jihovýchodu Ukrajiny v letošním roce, oznámil koordinátor humanitárních programů OSN pro Ukrajinu Neal Voker.

Podle odhadů Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) OSN budou v roce 2018 humanitární organizace potřebovat 187 milionů dolarů na své operace na Ukrajině. Zatím tento program nedostal prakticky žádné prostředky.

„Vyzývám dnes členské státy, aby projevily solidaritu s lidmi, kteří trpí konfliktem na Ukrajině, a neodkladně zareagovali na nedostatek 97 procent prostředků. I nadále vyzývám strany konfliktu, aby podnikly opatření k dodržování mezinárodního humanitárního práva. Civilní obyvatelé a civilní infrastruktura mají být chráněny,“ řekl Voker na briefingu OCHA o situaci na Ukrajině v OSN.

Podle odhadů OCHA se dotkl konflikt na Ukrajině 4,4 milionu lidí, z nichž 3,4 milionu lidí potřebuje pomoc a ochranu. Přitom 2,3 milionu lidí se považuje za nejvíce zranitelné, jde především o lidi pokročilého věku, ženy a děti.


Není zde článek celý?