V USA stepní běžci ovládli město (VIDEO)

Obyvatelé amerického města Victorvill ve státě Kalifornie museli čelit masivnímu vpádu stepních rostlin pod názvem stepní běžci. Píše o tom NY Post.

Vpád stepních běžců zasáhl téměř 150 domů, z nichž některé byly zaplaveny rostlinami do úrovně prvního patra.

Vedení města muselo zorganizovat sběr a vyvážení rostlin za hranice města.


Není zde článek celý?