Ve vesmíru nalezli starobylý gigantický uragán

Skupina astronomů z USA a Německa prozkoumala spirálový plynový systém v kupě galaxií v Perseovi, jednom z největších objektů ve vesmíru. Zjistilo se, že má stabilní studenou frontu, která se podobá analogickému jevu v atmosféře Země a existuje přes pět miliard let. Informuje o tom časopis Science Alert.

Badatelé prokázali, že teplota fronty dosahuje 30 milionů kelvinů (K) a jeho přilehlých oblastí — 80 milionů. Po oddálení od centra se fronta rozpadla na dvě části, ale zůstala zřetelná. Podle názoru vědců rozptýlení fronty brání mocná magnetická pole.

Studená fronta byla zformována v důsledku srážky Persea s jinými nakupeními galaxií, které byly menší než on. Přitom gravitační přitažlivost velké kupy přitahovalo další kupy ke svému centru a kvůli tomu plyn začal vířit a utvářet spirálovou strukturu se střídajícími se studenými a horkými oblastmi.


Není zde článek celý?