Vědci objevili souvislost mezi sílou a rozumem

Vědci z Manchesterské univerzity zjistili, že se lidé s pevným stiskem rukou vyznačují vysokým intelektem a dobrou pamětí v dospělém věku. Píše o tom The Daily Mail.

„Pozorujeme zjevnou souvislost mezi muskulární sílou a mozkovým zdravím. Nyní musíme zjistit, dokážeme-li rozvíjet náš mozek posílením svalstva, například vzpíráním činky,“ sdělil jeden ze spoluautorů průzkumu Joseph Firth.

Vědci tvrdí, že lidé se slabým stiskem rukou mají nižší hustotu bílé hmoty mozku.

Podle názoru vědců svědčí jejich průzkum o tom, že se podle stisku rukou dají zjistit eventuální změny rozumových schopností v dospělém a starším věku.


Není zde článek celý?