Změny klimatu se odrazily na našem stravování

Globální oteplování a změny klimatu mají přímý či nepřímý dopad na zemědělství na celém světě, varuje Bloomberg.

Kvůli růstu průměrné teploty se areály rostlin a živočichů posunují severněji a do vyšších nadmořských výšek, píše agentura. Chladné oblasti z toho spíše těží. V Rusku se například v posledních letech zvýšily výnosy pšenice, zatímco v americkém státě Severní Dakota se prodloužilo období sklizně. Nejsevernější východní stát Maine zaznamenal rekordní výlov humrů a Velká Británie se teď může pochlubit kvalitním vínem.

V globálním měřítku však změny klimatu páchají mnohem více škod. Ryba například migruje na sever do chladnějších vod. V Británii například klesl výlov tresky, která tvoří základ oblíbeného pokrmu fish and chips. Místo ní připluli kalmaři a sardele, zatímco tresku teď importují z Islandu, Číny a Norska.

Množí se i škůdci a houby. Úrodu v jižních oblastech ničí přírodní katastrofy: povodně, sucho, požáry a mráz. Kvůli letním bouřím v Champagni a podzimním mrazům v Bordeaux produkce vína ve Francii klesla na 60leté minimum. V roce 2016 kvůli suchu zůstala polovina Afriky bez kukuřice.

Změny teploty mají dopad i na chuť potravin, v první řadě kávy, jejíž aroma nedosahuje patřičné hloubky.


Není zde článek celý?