4. DEN ČESKÉ DELEGACE V LLR: DRUŽBA SPOLEČNOSTI PŘÁTEL LLR A DLR S 13.ZŠ V ALČEVSKU POKRAČUJE

KODAK Digital Still CameraV úterý 8.5.2018 nastal dlouho očekávaný den. Naše česká delegace jela na návštěvu naší družební 13. ZŠ Naděžda v Alčevsku. V této škole se učí v 6.třídě Bohdanka-„Doča“. Do této školy chodím již dva roky, znají mě všichni žáci (176), ředitelka, zástupci, učitelé, uklízečky, kuchařky, školník, vrátná, psi i kočky. Několikrát naše Společnost přátel LLR a DLR přinesla škole dary (tři školní tabule, potřeby na kopírování a kreslení) a dětem dárky (školní brašny, sladkosti, diplomy a odměny za sportovní soutěže, pohlednice českých měst). Děti nám zase darovaly své krásné obrázky.

Letos poprvé ale přišli do školy i mí přátelé. Znali školu a děti z vyprávění a tak se do školy těšili. Rovněž tak děti se těšily na své nové přátele. Ve škole nás přivítala pan ředitelka a zástupkyně. Již na chodbě mě děti radostně vítaly. Nejprve jsme obešli všech devět tříd a chvilku tam pobyli. Žáci mě radostně vítali a seznámili se s mými přáteli. Mí přátelé se konečně seznámili s veselou Saškou z 8.třídy a s roztomilou Dášeňkou z 5.třídy. Saška mě přivítala slovy: „Já nebudu psát!“ (Na všech dřívějších fotkách totiž píše do sešitu…). No, tentokrát sice nepsala, ale… (uvidíte sami na fotografii). Při příchodu do 5.třídy se rozhlížím, hledám, a nic. Prohlásím: „Dáša chybí.“ Děti nic. Až teprve po několika minutách jsem ve třídě Dášu uviděl. Já jsem totiž hledal malinkou Dášeňku a ona z ní za půl roku (!) vyrostla velká Dáša. V 9.třídě jsem si zase hned domluvil s chlapci fotbal na přiškolním táboře… V každé třídě žáci dostali jejich oblíbené lentilky. Žáci byli slavnostně ustrojeni, protože pro nás přichystali slavnost. Delší dobu jsme se zastavili v Bohdančině 6.třídě, kde jsme si se žáky povídali. Bohdanka byla v krásných šatech, chystala se na své vystoupení.

Po malém občerstvení jsme se odebrali do slavnostně vyzdobeného sálu, kde už na nás netrpělivě čekaly děti. Připravily pro nás program ke Dni vítězství. Nejen já, ale i mí přátelé jsme ocenili preciznost vystoupení. Děti včetně nejmenších se vžily do svých rolí a předvedly nádherná nezapomenutelná vystoupení. Posuďte sami na videích. Vystřídaly se všechny třídy. Viděli jsme tance, divadlo, slyšeli písně a básně. Bohdanka s děvčaty ze své třídy zatancovala pěkný tanec. Ocenili jsme vlasteneckou výchovu dětí a to, že nezapomínají na své předky, kteří jim vybojovali svobodu.

Po skončení programu jsem k dětem promluvil. Poděkoval jsem jim za jejich krásná vystoupení, která pro nás připravily. Na závěr jsem jim sdělil, že naše přátelství, mezi národy ČR a LLR, mezi naší Společností a 13.ZŠ, bude pokračovat a bude věčné. Bouřlivý aplaus nám byl odměnou. Ještě bylo společné focení. Vedle mě si stoupla Saška. Vidím, že má oči plné slz, tak ji moje slova o přátelství dojala. Rozloučili jsme se s naší školou s těmi nejlepšími dojmy.

Jaromír Vašek, předseda a členové Společnosti přátel LLR a DLR, Alčevsk, LLR

Není zde článek celý?