5. DEN ČESKÉ DELEGACE V LLR DEN VÍTĚZSTVÍ: VOJENSKÁ PŘEHLÍDKA A KONCERT BANDA BASSOTI

KODAK Digital Still CameraVe středu 9.5.2018 byl v celé LLR velký svátek- Den vítězství. Slavilo se 73.výročí vítězství Rudé armády nad fašistickým Německem. Naše česká delegace byla přítomna oslavám v Lugansku a Stachanově. Již od rána se scházeli slavnostně oblečení a naladění občané města na velkém náměstí V.I.Lenina a v přilehlých ulicích. Před divadlem Pavla Luspekajeva stála nevelká tribuna. Město bylo krásně vyzdobeno, všude vlály vlajky LLR, Ruska i sovětské vlajky. Prostory pro diváky byly úplně přeplněny.

Před desátou napochodovaly na náměstí vojenské útvary a vojenská kapela. Úderem desáté začala vojenská přehlídka. Nejprve proběhlo pozdravení přítomných vojsk vrchním velitelem armády LLR, hlavou státu Leonidem Pasečnikem. Pozdraveni byli i veteráni Velké vlastenecké války. Poté přehlídka začala pochodem vojáků. Následovala vojenská technika. K vidění byly mj. děla, houfnice, BVP, tanky, Grady. Při pohledu na odhodlání vojáků a na vojenskou techniku musí být každému soudnému člověku jasné, že lid Donbasu nelze porazit. Nebyl poražen ve Velké vlastenecké válce a nebude poražen ani teď.

Po skončení vojenské přehlídky napochodovaly na plochu před divadlem děti a mládež. Po scénce z Velké vlastenecké války děti a mládež tvořily obrazy současného života-práce, studia i zábavy. Děti a mládež se umějí bavit, zpívat, tancovat, sportovat, veselit se.

Nastalo ticho. Za zvuků vojenských písní se pomalu blížil k náměstí Nesmrtelný pluk v čele s hlavou státu Leonidem Pasečnikem. Padesát tisíc lidí-starých lidí, lidí středního věku, mládeže i dětí, nesly fotografii svých předků, padlých ve Velké vlastenecké válce. Byl to nekonečný dav lidí, odhodlaných bránit odkaz svých předků. Skoro hodinu procházela tato řeka mlčících přes náměstí. Tento Nesmrtelný pluk členům naší delegace přinesl neskutečný zážitek.

Po skončení této části oslav Dne vítězství byli všichni zahraniční delegáti převezeni do města Stachanova, města legendárního úderníka Alexeje Stachanova. Cestou jsme se v Alčevsku na hřbitově zastavili u hrobu legendárního velitele brigády Prizrak Alexeje Mozgového. Na náměstí V.I.Lenina před radnicí nás všechny přivítal starosta města. Poděkoval všem za podporu lidových republik. Prohlídka města začala na náměstí, kde najdeme mj. sochu V.I.Lenina, památník Velké vlastenecké války, Dům kultury Maxima Gorkého s jeho sochou, Historické muzeum a pamětní tabuli obětem ostřelování města v letech 2014-2015. Prohlídka Historického muzea byla velmi zajímavá. Mj. zde uvidíme pamětní síň Alexeje Stachanova ( v jedné vitríně je i dar čs.horníků Alexeji Stachanovovi) a obětem nynější občanské války.

Konečně následoval přesun do kulturního areálu. Před ním se tyčí socha Alexeje Stachanova. Zhlédli jsme část kulturního programu ke Dni vítězství. Po vystoupení několika zpěváků již na podium dorazila italská skupina Banda Bassoti. Svými ráznými angažovanými písněmi postupně přiváděla diváky do varu. Lidé zpívali s kapelou a tancovali. Popularita skupiny byla obrovská. Zbývající členové skupiny byli v hledišti neustále obklopeni davem lidí, převážně mládeže a dětí. Každý se chtěl se členy skupiny vyfotit, viděli jsme děti na ramenou členů skupiny. Pozornost diváků vzbuzovala i naše delegace v tričkách z festivalu v Soči s nápisem Česká republika a Komunistický svaz mládeže. Lidé za námi přicházeli, chtěli se s námi fotit. Srdečně nás zdravili a povídali si s námi. Vzpomínali na dřívější přátelské vztahy mezi čs. a sovětským lidem. Po rozvinutí vlajek Levé perspektivy a Komunistického svazu mládeže za námi přicházeli další lidé, chtěli se fotit s vlajkami, jejich dotazy nebraly konce. Atmosféra v hledišti byla vynikající. Cítili jsme přátelství těchto lidí k nám, členům delegace, i všem dobrým lidem v ČR. Byli jsme doslova unešeni tou nádhernou atmosférou. Kapela Banda Bassoti musela přidávat a závěrečnou Kaťušu zazpívala v italštině a ruštině. Po večeři jsme zhlédli slavnostní ohňostroj.

Jaromír Vašek, předseda a členové Společnosti přátel LLR a DLR, Lugansk, Stachanov, LLR

Není zde článek celý?