KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V 13.ZŠ NADĚŽDA V ALČEVSKU

KODAK Digital Still CameraKonec školního roku a začátek prázdnin! Nejkrásnější den školního roku! Dlouho čekaly děti na tento den. Pro 9.třídu to ale bylo trochu smutné. Loučení se školou, s učiteli, se spolužáky, s kamarády. Loučení s dětstvím. Již podruhé jsem byl přítomen poslednímu dni školního roku v naší družební 13.ZŠ Naděžda v Alčevsku. V pátek 25.5.2018 se žáci, učitelé a rodiče shromáždili před školou. Stejně jako loni žáci opět předvedli krásný a působivý program.

Uváděla jej Saška z 8.třídy se svým spolužákem. Program zahájili tancem žáci 3. a 4.třídy. Po rozjásaném tanci bylo mnoho žáků oceněno diplomy za výborný prospěch a úspěchy v různých soutěžích. Poděkování patřilo i učitelům. Dále nastoupili prvňáčci, kteří sdělovali všem přítomným, co se všechno v 1.třídě naučili a jak se budou ve škole i nadále snažit. Nádherný tanec prvňáčků na píseň o lásce rozveselil všechny přítomné. Poté prvňáčci poděkovali deváťákům za pomoc v jejich začátcích ve škole a rozloučili se s nimi květinami a drobnými dárky. Následoval program deváťáků. Několik písní, poděkování třídní učitelce, učitelům a ředitelce. Do dalšího tance se zapojili i žáci 8. a 7.třídy. Poslední waltz deváťáků na rozloučenou mnohé rozplakal. Absolventi pak vypustili pestrobarevné balonky. Žáci školy předávali květiny učitelům. Dostal jsem květiny od deváťáků  a od Svety z 5.třídy. Poslední zvonek rozezvučela tradičně prvňačka na ramenou deváťáka.

Žáci se rozešli do tříd za vysvědčením a mě s pracovníky oddělení školství z alčevské radnice ředitelka školy pozvala na tradiční posezení. Pohovořili jsme o dětech, škole i o současné válce a touze všech po míru. Po skončení tohoto posezení se mně na chodbách školy pochlubily děti se svým vysvědčením, převážně výborným (pětky a čtyřky). Později jsem byl pozván ještě na posezení s učiteli, kde jsme debatovali na stejná témata. Neloučil jsem se se žáky a učiteli úplně, brzy začne školní tábor.

Cestou na autobus, kterým jsem odjížděl zpět do Lugansku, jsem se zastavil ve dvoře domu, kde bydlí gymnastka Máša. Hádejte, co dělala! Já jsem tipoval dobře. Podívejte se na fotografii.

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR, Alčevsk, LLR


Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!

Není zde článek celý?