Ruští vědci dokázali, že je stříbro jedovaté

Vědci z Národní výzkumné technologické univerzity MISiS spolu se svými kolegy z Ruské akademie věd dokázali, že dochází k vysoké toxicitě nanočástic stříbra při experimentu s embryi rybiček danio rerio. Výsledky výzkumu byly uveřejněny v časopise Journal of Hazardous Materials.

Vědci smíchali roztok nanočástic stříbra (voda + nanočástice) s inkubačním prostředím (solný roztok pro vývoj jiker). Do toho byla ponořena embrya rybiček danio rerio. Každých 24 hodin se zaznamenávaly zvláštnosti jejich vývoje a morfologické odchylky.

Podle slov autorů projevily obě formy nanočástic stříbra větší toxicitu ve srovnání s ionty stříbra (AgNO3). Zároveň se ploché nanočástice stříbra ukázaly být jedovatějšími, než kulaté.

„Předchozí výzkumy vysvětlovaly toxicitu nanočástic stříbra přítomností iontů stříbra v důsledku částečného rozpuštění nanočástic. Naše výsledky nám umožňují mluvit o tom, že jedovatost nanostříbra je spojena právě s přítomností nanočástic ve vzorcích,“ řekla jedna z autorek studie Natalija Abramenková.


Není zde článek celý?