Soros představil plán na „Záchranu EU“

Miliardář a globalista George Soros představil své plány na „přetvoření“ EU, přestože je zodpovědný za většinu krizí, které v současné době Evropu sužují.     

„EU čelí třem naléhavým problémům: uprchlické krizi, úsporné politice, která bránila hospodářskému rozvoji Evropy a územnímu rozpadu, jak dokládá Brexit,“ napsal Soros v Projektovém syndikátu.

Soros hovořil o „dobrovolné“ spolupráci států EU, aby přijímaly migranty, ale pak si okamžitě protiřečil tím, že uvedl, že není „realistické“, aby před nimi ponechaly uzavřené hranice.

„EU musí chránit své vnější hranice, ale musí je nechat otevřené pro legální migranty. Členské státy naopak nesmí uzavírat své vnitřní hranice,“ uvedl.

„Myšlenka „evropské pevnosti“, uzavřené pro politické uprchlíky a ekonomické migranty, nejenže porušuje evropské a mezinárodní právo, ale je také naprosto nerealistická.“

„Ve skutečnosti, celá Evropa byla narušena uprchlickou krizí,“ dodal. „Bezohlední vůdci ji zneužili i v zemích, které nepřijaly téměř žádné uprchlíky. V Maďarsku předseda vlády Viktor Orbán založil svoji opoziční kampaň, když mě falešně obvinil, že plánuji zaplavit Evropu, včetně Maďarska, muslimskými uprchlíky.“

Falešně obvinil? Soros otevřeně připustil svou touhu vypustit milióny ekonomických migrantů do Evropy v roce 2015, právě na počátku krize.

Soros dokonce vyčlenil 500 miliónů dolarů pro migraci podporující nevládní organizace, včetně těch, které pomohly migrantům dostat se do Evropy ze Středozemního moře.

Soros poté uvedl, že způsob, jak čelit migrační a dluhové krizi, je větším dluhem, a to vytvořením „Marshallova plánu pro Afriku“, podle něhož EU dá Africe více než 36 miliard dolarů ročně, aby se usnadnil „spořádaný (migrační) proces,“ který „pomůže uspokojit jejich ekonomické potřeby.“

Soros dokonce připustil, že splácení dluhu vytvoří více úspor – což, jak uvedl, byla krize v Evropě.

„EU má vysoký stupeň úvěruschopnosti a její úvěrová kapacita je z velké části nevyužita,“ řekl Soros. „Kdy má být tato kapacita využita, když ne v existenciální krizi? Historicky, národní dluh vždy rostl v dobách války. Je pravda, že zvetšení národního dluhu je v rozporu s převládající ortodoxií, která se zasazuje o úspornost, ale úspora je sama o sobě přispívajícím faktorem ke krizi, ve které se Evropa nachází.“

Nakonec, navzdory jasnému hlasování britských občanů ve pospěch Brexitu, rozhodnutí o opuštění EU musí být ještě napadeno, než bude Brexit dokončen, protože EU potřebuje peníze Anglie, uvedl Soros.

„To je cíl iniciativy nazvané „Best for Britain“, kterou podporuji,“ uvedl. „Tato iniciativa bojovala a pomohla zajistit smysluplné parlamentní hlasování o opatření, které zahrnuje možnost neodejít, než bude Brexit dokončen.“

„Británie by poskytla Evropě skvělou službu tím, že by zrušila Brexit a nevytvořila v evropském rozpočtu těžko nahrazující díru.“

Nacistický kolaborant naříkal, že jeho vize globalizované Evropské unie se po finanční krizi v roce 2008 začala rozpadat – za kterou byli ale nakonec zodpovědní globalisti jako je on.

„Osobně jsem považoval EU za ztělesnění myšlenky otevřené společnosti. Byl to dobrovolný spolek rovných států, které se spojily a obětovaly část své svrchovanosti za společné dobro.“

Naštěstí, vlastenci v Evropě se probouzejí před tyranií EU a několik států EU, jako je Polsko, Itálie a Maďarsko, odolaly jeho diktátu.

Orbán dokonce natrvalo vyhnal nadaci Open Society z Maďarska, aby zabránil tomu, že se Soros vměšoval do jeho domácích záležitostí.

(InfoWars/ svobodnenoviny.eu

Není zde článek celý?