Sovětské stíhací letouny budou nad Estonskem trénovat přizemní lety

V rámci cvičení Siil-2018, jehož se zúčastní členové NATO, budou polští piloti stíhacích letounů Su-22, které byly vyrobeny v Sovětském svazu, trénovat přízemní lety nad územím Estonska.

„Lety se budou konat až do poledne v nadmořské výšce nižší než 150 metrů a pokud to bude možné, tak co nejdál od obcí. Pro provedení leteckých cvičení, včetně pozemního letu, členské státy NATO přidělí určité zóny ve svém vzdušném prostoru,“ uvádí se v tiskové zprávě cvičení. 

Podle legendy největších manévrů v dějinách Estonska, které začaly 2. května, prezident neexistujícího státu Murinius obvinil Estonsko a Lotyšsko v tom, že zasahují do vnitřních záležitostí země a vyhlásili začátek nepřátelských akcí.

Útočící na Estonsko stát Murinius je součástí vojensko-politické unie Occasus, jejíž členy jsou další tři země — Plumbeus, Griseus a Cinereus. Mezi sebou jsou státy spojeny společnou kulturou a dějinami. Navíc se v nich sjednocuje opozice vůči „západní kultuře“ a „základním hodnotám demokracie“. 


Není zde článek celý?