Vědci dokázali měnit paměť. Vymažou naše vzpomínky?

Holografická stimulace dokáže změnit vzpomínky, tvrdí vědci. Myši byly v experimentu podrobeny světelným signálům, vyslaným jim do mozku.

Vědecká skupina na Kalifornské univerzitě v Berkeley provedla experiment na myších, který ukázal, že pomocí světla lze bezprostředně působit na mozek savců. Výsledky publikovali ve vědeckém časopise Nature.

Experiment musí prověřit teorii, zdali dokáže optická genetika pomoct při kódování signálu a kontrole neuronů. Pro tento účel badatelé provedli zkoušku. Pomocí viru dodali do mozkových buněk DNA, která vyrábí bílek aktivující neurony při odpovědi na světlo.

Následně provrtali v lebkách myší malé otvory, přes které se do mozku dostával holografický signál, pokrývající zónu kolem 550 × 550 × 100 mikrometrů. Pod vliv paprsků spadaly oblasti, odpovídající za pohyb, zrak a hmat. Za jednu vteřinu se zdroj světla rozsvěcoval 300 krát. Každý záblesk aktivoval do 50 neuronů.

Během experimentu se myši pohybovaly po běžeckém pásu, ale jejich hlavy byly zafixovány, aby se signál dostával do určené zóny. Proto se vnější reakce neprojevovala. Ovšem vědci tvrdí, že mozek reagoval tak, jako kdyby zvíře skutečně něco spatřilo.

Před vědci stojí ještě obrovská práce. Zaprvé, je třeba rozšířit zónu vlivu, zadruhé, zmenšit rozměr aparátu. Ale společně s vývojem technologie se předpokládá vrátit zrak slepcům nebo změnit vzpomínky.


Není zde článek celý?