Business Insider uvažuje, jak Trumpova obchodní válka zasáhne USA

Obchodní válka rozpoutaná Trumpem na podporu amerického pracovního trhu se ve skutečnosti negativně projeví na amerických dělnících, píše Business Insider.

Portál se odvolává na názor řady ekonomů, kteří jsou přesvědčeni, že americké clo na ocel a hliník může mít za následek ztrátu stovek tisíc pracovních míst.

Omezovací opatření mohou způsobit zdražení kovů, což potěší jejich výrobce, ale vytvoří problémy pro společnosti, které používají ocel a hliník. Tyto podniky budou zejména muset najít způsoby snížení nákladů, což bude ve většině případů znamenat propuštění dělníků.

Průzkum poradenské skupiny Trade Partnership ale ukázal, že clo umožní vytvoření více než 25 tisíc nových pracovních míst. Na druhou stranu budou ztráty mnohem citelnější.

„Tarify a odvetná opatření zvýší počet pracovních míst v podnicích na výrobu oceli a barevných kovů (především hliníku) o 26 346 příležitostí, avšak způsobí ztrátu 495 136 pracovišť v jiných hospodářských odvětvích, takže celkové ztráty mají činit přibližně 470 tisíc míst,“ praví se ve zprávě.


Není zde článek celý?