Byla dokázána nevyhnutelnost globální katastrofy

Klimatologové Mezivládní expertní skupiny pro změnu klimatu (IPCC) dospěli k závěru, že zvýšení globálních teplot dokonce o 1,5 stupně Celsia způsobí vážné klimatické změny, zmizení přírodních ekologických systémů a vymření mnohých druhů. Praví se to ve zprávě pro tisk na Phys.org.

Ve svém novém průzkumu klimatologové dokázali, že dokonce v případě úspěšného zadržování oteplení existují značná klimatická rizika pro některé regiony planety. Navíc má význam, jak toho bude dosaženo. Překročí-li růst středních teplot na jistou dobu 1,5 stupně a pak klesne na potřebnou úroveň, způsobí to pravděpodobně ireverzibilní škody biosféře, včetně vymření mnohých druhů. Některé scénáře přitom předpokládají, že střední teploty skutečně překročí na jistou dobu tuto úroveň.

Opatření na ochlazení klimatu spočívají ve vysázení lesů a dalších způsobech snížení koncentrace kysličníku uhličitého v zemské atmosféře. Někteří odborníci přitom často mluví o nutnosti přechodu na alternativní formy energetiky, včetně použití biologických paliv. Vědci se ale domnívají, že jediný účinný způsob odvrácení růstu teplot spočívá v rychlém a podstatném omezení exhalací kysličníku uhličitého.


Není zde článek celý?