Byla uvedena hlavní příčina vývoje člověka

Vědci z Kalifornské univerzity v americkém Santa Cruzu objevili tři geny, které se vyskytují jenom u člověka a hrají rozhodující úlohu ve vývoji velkého mozku. Bylo to oznámeno ve zprávě pro tisk na portálu MedicalXpress.

Objevené geny vznikly před 3 až 4 miliony let, což předcházelo období zvětšování mozku u předků člověka moudrého. Patří do rodu genů Notch, které se účastní přenosu signálů mezi buňkami a zprostředkovávají embryonální formování tkání včetně nervové soustavy.

Jak ukázali vědci, objevené geny jsou svou posloupností blízké genu NOTCH2, který kóduje proteinový receptor ponořený do buněčné membrány. Částečná duplikace NOTCH2 u pravěkých primátů (společných předků člověka a gorily) a začlenění kopií do jiné části genomu způsobilo vznik nefunkčních úseků DNA (pseudogenů).

U šimpanzů a goril zůstaly neplnohodnotné kopie NOTCH2 neužitečné, avšak u lidí došlo k dalšímu kopírování tohoto genu do stejné části genomu. V důsledku toho se stal pseudogen funkčním. Poté se kopíroval ještě několikrát a konečně vznikly jeho čtyři varianty zvané NOTCH2NL. I když byla jedna z nich také pseudogenem, tři další převzaly funkce zajištění diferenciace nervových kmenových buněk a vývoje kůry velkého mozku.


Není zde článek celý?