Bylo vysvětleno záhadné vymírání mužů

Vědci ze Stanfordovy univerzity (USA) zjistili, proč se před sedmi tisíci lety začala prudce snižovat genetická rozmanitost chromozomu Y. Ukázalo se, že ke snížení počtu mužů schopných rozmnožovat se došlo následkem boje mezi patrilineálními klany. Výsledky práce jsou uveřejněny v časopise Nature Communications. Uvádí to Science Alert.

Výsledky genomové analýzy 125 chromozomů Y u současných lidí ukázaly, že před 5-7 tisíci lety v různých oblastech Starého světa vznikl efekt lahvového hrdla — snížení rozmanitosti chromozomu Y. To svědčilo o snížení efektivního počtu populace (počtu osob schopných rozmnožovat se) obyvatel mužského pohlaví.

Jelikož se tento jev netýkal žen, byl vyjádřen předpoklad, že to nezpůsobily ekologické pohromy včetně klimatických změn, ale sociální vzájemné vztahy.

V nové práci vědci vyjádřili myšlenku, že genetická rozmanitost mužů se snížila ne následkem snížení jejich celkového počtu, ale kvůli tomu, že úspěšnými v oblasti reprodukce se staly nevelké skupiny sociálně privilegovaných mužů a jejich synů. Muži na rozdíl od žen také odmítali přecházet do jiných klanů, což značně snížilo rozmanitost v rámci jednotlivých skupin.

Přitom úroveň rozmanitosti v chromozomech Y mezi skupinami se snižovala kvůli tomu, že některé klany byly zcela zlikvidovány, následkem čehož vymizelo mnoho mužských linií. Výsledky počítačové simulace potvrdily pravděpodobnost tohoto scénáře.


Není zde článek celý?