„Donebevolající diskriminace.“ Na Ukrajině chtějí zakázat slovo rodiče

Ukrajinské ministerstvo školství a vědy navrhlo odstranění ze školních učebnic slova „rodiče“ a doporučilo ho nahradit slovem „příbuzní,“ praví se na portálu ministerstva.

Tento návrh motivovalo ukrajinské ministerstvo donebevolající diskriminací v učebnicích, které jsou vydávány za státní prostředky. Protidiskriminační expertíza se usnesla, že většina dětí nemůže najít v učebnicích ani sebe, ani své příbuzné, ani zvláštní okolnosti svého života.

Ministerstvo odůvodnilo svůj návrh tím, že tři miliony ukrajinských dětí, 40 % z celkového počtu, nemají úplnou rodinu. Experti jsou přesvědčeni, že formulace úkolů v učebnicích, jako je vytvoření harmonogramu pro svoji rodinu spolu s rodiči, anebo projednání s rodiči místa na hraní, poukazují bezprostředně na omezené možnosti téměř poloviny ukrajinských dětí a nutí je, aby se cítily méněcenné.

Ministerstvo upozornilo také na diskriminační povahu kreseb, na kterých jsou zobrazeny úplné rodiny.

Úřad informoval rovněž o případech zabavení učebnic, ve kterých jsou anachronismy nepřípustné pro demokratickou zemi, například „Negři“, „Židáci“, nebo „Cikáni“.


Není zde článek celý?