Média uvedla hlavní příčinu strachu pobaltských států z Ruska

Pobaltské státy se obávají, že je Rusko přestane zásobovat elektřinou, píše Helsingin Sanomat.

Pobaltské státy jsou podle listu znepokojeny svým spojením s ruskou železnicí, s ropovody a plynovody a také s energetickým systémem BRELL, který pojí Bělorusko, Rusko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Staré sovětské systémy jsou i nadále používány nehledě na to, že Tallinn, Riga a Vilnius vstoupily před téměř 15 lety do EU.

List dále píše, že Pobaltí může hrozit odpojení elektřiny z ruské strany, vystoupí-li Moskva z dohody o BRELL ve dvacátých letech, když se Kaliningrad stane energeticky nezávislým. V souvislosti s tím se hodlají Estonsko, Lotyšsko a Litva odpojit od BRELL a do roku 2025 se napojit na evropský systém, který vede přes Polsko.

Experti, které dotázal list, označili pobaltský plán za politický projekt a zpochybnili jeho výsledky.

„Daňoví poplatníci budou mít dodatečné výdaje, ale energetická bezpečnost se nezvýší,“ řekl spolubesedník listu.


Není zde článek celý?