MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

KODAK Digital Still CameraMezinárodní den dětí se slaví v LLR každoročně. Stejně jako loni jsem se zúčastnil 1.6.2018 oslav MDD v Alčevsku. Již od brzkého rána se shromažďovaly děti ze školních táborů a školek na náměstí V.I.Lenina v centru města. Postupně se vytvořil dlouhý pestrobarevný had dětí. V 9 hodin se had dal do pohybu. Cesta z náměstí na prostranství před Domem kultury stavbařů nebyla dlouhá. Děti byly veselé, rozjásané, mávaly vlaječkami. Každý školní tábor nebo školka se odlišovaly svým oblečením, čepicemi nebo šátky.

Když procházely kolem mě děti ze školního tábora Neposedové 13.ZŠ, naší družební školy, vedoucí tábora-třídní učitelka 3.třídy-dětem řekla: „Jaromír vás natáčí, tak mávejte!“ A děti mně mávaly a volaly na mě. Slyšet byla i Bohdanka-Doča.

Před Domem kultury stavbařů se jednotlivé tábory a školky seřadily. Po uvítání promluvila k dětem starostka města Natalia Pjatkovová. Popřála dětem mír, radost a štěstí. Následoval kulturní program, v němž vystupovala se svým tanečním souborem i Saška z 8.třídy. Po několika vystoupeních se děti rozešly na jednotlivá stanoviště, kde pro ně byly připraveny hry, soutěže a sportovní zápolení. Neposedové spolu s několika dalšími tábory tentokrát zhlédli animovaný film (loni měli sportovní zápolení). Po skončení filmu každý dostal zmrzlinu.

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR, Alčevsk, LLR


Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!

Není zde článek celý?