Nepovedený vtip? EU se chystá zakázat memy na internetu

Podle úředníků mnohé memy porušují autorská práva a berou majitelům práv jejich peníze.

Komise EU se chystá zpřísnit článek 13 směrnice o autorském právu. Pokud úpravy budou přijaty, na území Evropy budou fakticky zakázány některé populární internetové memy, uvádí Sky News.

Podle nového znění směrnice nezákonné šíření jakýchkoliv forem umění na internetu nebo offline je zakázáno bez vědomí majitelů práv. Jednoduše řečeno, na síti mohou začít s mazáním memů, které zobrazují obchodní značky nebo obrazy chráněné autorským právem. Pod zákaz například spadá populární mem o žabákovi Kermitu pijícího čaj. Porušuje právo tvůrce postavy a společnosti Lipton.

„Výraz spilling the tea (když se pije čaj) znamená, že člověk znázorněný jako žabák Kermit akceptuje své neřesti (nikomu neříkejte, že mem sponzorovala společnost Lipton).“

Odpůrci 13. článku směrnice oznámili, že úprava fakticky ničí svobodu slova na internetu. Zástupce Evropské komise s aktivisty nesouhlasí. Podle jeho názoru majitelé práv musí mít právo vydělávat na svém intelektuálním kapitálu, což je právě projevem svobodné společnosti.


Není zde článek celý?