Newsweek porovnal úroveň vojenské přítomnosti USA a Ruska ve světě

Rusko je schopno ovlivňovat dění na světové scéně i přesto, že se nevyrovná Spojeným státům v počtu vojenských základen, píše Newsweek.

Rusko má v zahraničí 21 velkých vojenských objektů, kdežto u Washingtonu dosahuje jejich počet několika stovek, 600 až 900. I přesto, že do tohoto počtu patří také základny, na kterých se nachází maximálně 10 amerických vojáků, předhání USA Rusko v počtu objektů více než desetinásobně, podotýká autor příspěvku.

Podobný poměr však nebrání Moskvě v tom, aby měla „neúměrně velký“ vliv v některých regionech, soudí bývalá náměstkyně ministra obrany USA pro záležitosti Ruska a Eurasie Evelyn Farkasová.

Podle jejích slov Moskva „docela dobře šetří silami a nevyužívá více zdrojů, než je potřeba k dosažení stanovených cílů“.

„Kdyby mělo Rusko více zdrojů, myslím si, že by rádi měli takové možnosti, které by poskytovaly větší počet vojenských základen. Moskva nicméně dělá všechno, co může, s prostředky, kterými disponuje,“ uzavřela Farkasová.


Není zde článek celý?