OSKB obvinila USA z porušení smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu

USA porušují smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu, zatímco Rusko, Bělorusko a Kazachstán ji plně dodržují, praví se v prohlášení ministrů zahraničí členských států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, jež bylo přijato na pondělním zasedání v Almaty.

„Stále větší obavy vzbuzují hrozby pro životaschopnost smlouvy o kolektivní bezpečnosti pramenící z neurovnání četných problémů souvisejících s jejím dodržováním,“ praví se v prohlášení.

„Týká se to zejména konkrétních vojenských projektů USA, jež se ztělesňují bez ohledu na závazky vyplývající ze smlouvy, zejména pokud jde o výrobu a nasazení raket terčů a útočných bezpilotních létajících strojů, výrobu a rozmístění univerzálních raketových odpalovacích zařízení na souši. Znepokojení vzbuzuje také vědeckovýzkumná a zkušebně konstrukční činnost na vývoji mobilního raketového systému s pozemní základnou o doletu 500-5500 km, který je zakázán smlouvou,“ praví se v prohlášení.

V dokumentu se praví, že členské státy OSKB, Bělorusko, Kazachstán a Rusko, jež jsou stranami smlouvy, zachovávají i nadále naprostou věrnost této dohodě.

„Členské státy OSKB vyzývají zainteresované strany ke konstruktivnímu dialogu a k podniknutí veškerého úsilí za účelem překonání existujících problémů v kontextu smlouvy o kolektivní bezpečnosti, aby nedošlo k jejímu ohrožení,“ domnívají se ministři zahraničních věcí OSKB.


Není zde článek celý?