Proč ve světě roste počet nemocných rakovinou? Názor onkologů

Vědci zjistili, že počet případů onemocnění rakovinou se v uplynulém desetiletí zvýšil téměř o třetinu.

Odborníci z programu Global Burden of Disease Study dospěli k závěru, že počet případů diagnostikované rakoviny v posledních deseti letech každoročně vzrostl o 28 %. Podle onkologů je důvodem zvýšení průměrné délky života, objev účinnějších metod diagnostiky rakoviny a šíření špatných návyků.

Studie je zveřejněna v časopise JAMA Oncology.

Autoři studie vysvětlují, že růst výskytu rakovinových onemocnění je do značné míry spojen s demografickým stárnutím, zvýšením podílu starších lidí mezi obyvatelstvem mnoha zemí. Věk je jedním z klíčových rizikových faktorů pro rakovinu. Kromě toho se aktivně rozvíjí metody diagnostiky onemocnění, pomáhá to lepší identifikaci rakoviny a tím se zvyšuje počet zjištěných případů.

Další dva viníci šíření nemoci jsou kouření a špatná strava, včetně konzumace polotovarů. To platí zejména pro rozvojové země. Vědci konstatují, že počet nových případů rakoviny v těchto zemích roste obzvláště rychle.

Některé rizikové faktory jsou spojeny se specifickými formami rakoviny. Například sedavý životní styl a konzumace alkoholu zvyšují risk kolorektální rakoviny, kouření a znečištěné ovzduší zase souvisí s rozšířením rakoviny plic. Vědci poukazují na to, že snížit výskyt rakoviny se dá pomocí administrativních opatření, například omezením prodeje tabákových výrobků a vzděláváním obyvatelstva v oblasti zdravé výživy.


Není zde článek celý?