Rusko zažalovalo USA u WTO

Rusko podalo Světové obchodní organizaci žalobu na dodatečná americká cla na ocel a hliník, prohlásil ruský ministr ekonomického rozvoje Maxim Oreškin.

„Příčinou byla četná porušení pravidel WTO, jichž se dopustily USA, když toto opatření zaváděly. Kromě Ruska podaly dříve žalobu na USA také Čína, Indie, EU, Kanada, Mexiko a Norsko,“ cituje Oreškina tisková služba ministerstva.

První etapa urovnání sporu předpokládá konzultace mezi stranami, aby mohly své rozpory urovnat.

„Nebudou-li v průběhu konzultací nalezeny cesty urovnání sporu, může se Rusko obrátit na WTO se žádostí zřídit skupinu pro projednání sporu,“ dodal Oreškin.

Koncem března zavedly USA dovozní clo na dodávky oceli ve výši 25 % a hliníku 10 %, mj. na dodávky z Ruska. Washington to odůvodnil zájmy národní bezpečnosti. Mnozí obchodní partneři USA to přijali negativně.


Není zde článek celý?