Ukrajinský expert promluvil o převaze ruské armády nad NATO

Ukrajinský vojenský expert Ihor Romaněnko v přenosu televize NewsOne prohlásil, že společné ozbrojené síly NATO a USA jednají mnohem pomaleji než ruští vojáci.

Poznamenal, že ruský útvar čítající 100 tisíc vojáků je na cvičení schopný mnohem rychleji splnit úkol v přesunu než vojáci NATO.

„Ruský útvar sestavený pro cvičení a skládající se ze 100-200 tisíc lidí, je schopný rychleji splnit úkol v přesunu než seskupení vojsk NATO, včetně amerických, jež se nacházejí v Evropě,“ řekl Romaněnko.

„Když nám posílají instruktory, studují naše čtyřleté zkušenosti, protože vlastní podobné nemají: čelení Ozbrojeným silám RF. NATO a Američani mají menší potenciál pro rychlou válku než Rusové,“ dodal.


Není zde článek celý?